Comunicate de presă

Ministerul Fondurilor Europene, prin Direcția de Comunicare, a organizat astăzi, 3 octombrie, la Biblioteca Națională a României, evenimentul „Asistența tehnică – sprijin pentru proiectele finanțate din fonduri europene”.

 

În cadrul evenimentului nostru, am prezentat, alături de beneficiarii POAT, exemple de proiecte finanțate prin acest Program. Deschizând reuniunea, Dna. Ana Maria Bușoniu, secretar de stat MFE, a făcut o trecere în revistă a stadiului implementării proiectelor finanțate prin POAT, arătând că „Până în prezent, prin AM POAT, Ministerul Fondurilor Europene a semnat 107 contracte de finanțare, în valoare de 332 milioane euro, dintre care 281 milioane euro cu finanțare FEDR. Până la sfârșitul lunii septembrie, rata de contractare a ajuns la 111%”.

 

Secretarul de stat a mai arătat că Programul Operațional Asistență Tehnică a contribuit decisiv la implementarea Programului Operațional Infrastructură Mare, pentru care POAT a asigurat finanțarea expertizei necesare derulării unor proiecte majore din sectorul de apă, mediu (deșeuri), infrastructură rutieră – proiecte pentru care este nevoie de o pregătire foarte temeinică. „Fie că vorbim de creșterea competitivității, de sprijinirea funcționarilor în derularea anumitor proiecte, de construirea unei mai bune relaționări cu beneficiarii proiectelor, fie că vorbim de buna implementare a strategiei teritoriale integrate, a sistemului informatic, a modului în care evaluăm impactul politicilor publice sau a celui în care comunicăm beneficiile pe care fondurile europene le aduc în viețile nastre, ale tuturor – publicul trebuie să știe că toate acestea sunt posibile datorită unor proiecte  finanțate de Programul Operațional Asistență Tehnică. În final, o bună pregătire a unui proiect înseamnă o implementare mai ușoară”, a declarat Ana Maria Bușoniu.

 

Prezent la evenimentul propus de MFE, Dl. Felix Cozma, președinte Agenția Națională a Funcționarilor Publici, a subliniat, la rândul său, că Programul Operațional Asistență Tehnică este un instrument financiar de care au beneficiat 10.000 funcționari publici: „ANFP este sprijinit să formeze un corp al funcționarilor publici profesioniști, care să asigure un serviciu public de calitate pentru cetățenii români”, a arătat Dl. Cozma.

 

Dna. Mihaela Saragea, director general Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică, a prezentat o imagine de ansamblu a acestui Program Operațional, detaliind principalele beneficii ale Programului pe care îl gestionează și arătând că „Echipa POAT s-a concentrat asupra reducerii sarcinilor administrative ale beneficiarilor și asupra efortului pe care l-am depus pentru sprijinul tehnic de pregătire și implementare a proiectelor. Am redus birocrația, am sprijinit beneficiarii pentru introducerea datelor în sistem, am eliminat obligativitatea de a inscripționa cererea de finanțare, conform cu originalul pentru documentele transmise pentru analiză”.

 

În cadrul evenimentului de promovare au mai avut intervenții Dna. Ioana Pâslaru, șef serviciu în Direcția de Comunicare, Dna. Lavinia Niculescu, director Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Dna. Monica Chiffa, manager proiect în Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Dna. Florina Barbu, director în AM POIM și Dl. Mihai Burada, MAI.

 

Intervențiile integrale ale vorbitorilor sunt disponibile pe pagina oficială de Facebook a MFE: https://www.facebook.com/MinisterulFondurilorEuropene/

 

Obiectivul POAT 2014-2020 este de a asigura capacitatea şi instrumentele necesare pentru o eficientă coordonare, gestionare şi control al intervenţiilor finanţate din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii, precum şi o implementare eficientă, bine orientată şi corectă a POAT, Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM) şi a Programului Operaţional Competitivitate (POC).

 

Acesta a fost cel de-al doilea nostru eveniment din seria lansată săptămâna trecută pentru mai buna promovare a rezultatelor obținute prin intermediul Programelor Operaționale gestionate de Ministerul Fondurilor Europene.

 

Prin această inițiativă, echipa noastră de comunicare își propune asigurarea unei mai bune promovări pentru beneficiari și public a rezultatelor pe care Programele Operaționale le au în actuala perioadă de programare, cu ajutorul beneficiarilor noștri.

 

Următorul eveniment de promovare a rezultatelor va avea loc joi, 10 octombrie, și va fi dedicat Programului Operațional Infrastructura Mare.

 

Despre POAT

Prin Programul Operațional Asistență Tehnică, Ministerul Fondurilor Europene acordă asistență tehnică în pregătirea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, sprijinind pregătirea lor riguroasă, dar și instituțiile implicate în administrarea acestor fonduri să ducă la bun sfârșit proiectele pe care le finanțăm prin alte Programe Operaționale. Tot prin POAT asigurăm funcționarea Asociației pentru Dezvoltare Intracomunitară Delta Dunării. Aceasta monitorizează instrumentul Investiții Teritoriale Integrate (ITI), prin care finanțam proiecte de dezvoltare a Deltei Dunării din toate Programele Operaționale.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                          Direcția de Comunicare

 

 

 

Prezentările proiectelor din cadrul evenimentului „Asistența tehnică – sprijin pentru proiectele finanțate din fonduri europene”:

 

Asistență tehnică sprijin pentru proiectele finanțate din fonduri europene

 

Stadiul implementarii POAT la 30 septembrie 2019

 

Asistența tehnică – sprijin pentru proiectele finanțate din fonduri europene

 

Sprijin pentru identificarea, gestionarea și implementarea proiectelor Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională finanțate în cadrul axei 2 POC 2014-2020

 

Asigurarea de servicii de asistență tehnică din partea experților Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare la nivelul beneficiarilor din sectorul de apă și apă uzată pentru managementul strategic al portofoliului de proiecte finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare

 

Optimizarea capacității resursei umane din MAI pentru dezvoltarea şi implementarea de proiecte finanțate din FESI