Comunicate de presă

Ministrul interimar al Fondurilor Europene, Dl. Eugen Teodorovici, a anunțat, astăzi, la Palatul Victoria, în prezența prim-ministrului Viorica Dăncilă, lansarea a două apeluri de proiecte pentru elevi și studenți, care vor duce la mai buna lor integrare ulterioară pe piața muncii.

 

„Stagii de practică pentru elevi” este un apel care prevede o finanțare de 70 milioane euro. Vor beneficia peste 27.000 elevi.

 

Al doilea apel – „Stagii de practică pentru studenți” are alocată o finanțare de 30 milioane euro și prevede sprijin pentru 5.000 studenți.

 

„Vorbim astăzi de investiții de 100 milioane euro pentru a reporni și dezvolta învățământul profesional în România. Am pornit de la o realitate evidentă. Cunoaștem toți lipsa de calificări de pe piața muncii. Ne propunem să dăm șansa elevilor și studenților să își dezvolte, cu ajutorul banilor europeni, abilitățile practice și să învețe o meserie încă din școală, prin accesul la un sistem de învățare la locul de muncă. Astfel vom putea rezolva o problemă crucială pentru economie: corelarea învățământului cu cerințele pieței muncii. Punem accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv și din domeniile de specializare inteligentă. Sprijinim financiar un sistem de informare coordonată în ambele sensuri: de la companii/sectorul privat către rețeaua unităților de învățământ privind nevoile lor de instruire. De la unitățile de învățământ către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel regional și local”, a declarat ministrul Teodorovici.

 

Domnia sa a mai arătat că România are nevoie de o cultură a parteneriatului între mediul economic și învățământul profesional și tehnic. „Să nu uităm că educația profesională de calitate este un obiectiv prioritar pentru țara noastră. Acest tip de învățământ aduce valoare economică unei națiuni și poate accelera dezvoltarea ei pe termen mediu și lung. Este, totodată, și un bun instrument pentru atragerea investitorilor străini în România”.

 

Ministrul interimar al Fondurilor Europene a subliniat relevanța deosebită a acestei finanțări de 100 milioane euro în învățământul profesional, în contextul creșterii, în fiecare an, a numărului de elevi școlarizați prin învățământul profesional, de la 11.368 elevi în anul școlar 2012-2013, la 84.958 de elevi în anul școlar 2018-2019, demonstrează interesul tot mai mare al elevilor și al operatorilor economici pentru acest traseu de educație și formare profesională.

 

Și învățământul dual a înregistrat o dezvoltare importantă. Pentru anul școlar 2018-2019, acest tip de formare este organizat în 128 școli (dublu față de anul trecut), cu un total de 4.244 elevi, pentru care au fost încheiate contracte de parteneriat cu  297 operatori economici.

 

Detalii tehnice:

– Proiecte finanțate prin Programul Operațional Capital Uman

– În cadrul apelului „Stagii de practică pentru elevi” pot depune proiecte:

  • Structuri/agenţii/organisme relevante, subordonate/coordonate de către MEN;
  • Angajatori;
  • Asociaţii profesionale;
  • Camere de comerţ şi industrie;
  • Organizaţii sindicale şi organizaţii patronale;
  • ONG-uri;
  • Instituţii şi organizaţii membre ale Pactelor Regionale şi Parteneriatelor Locale pentru Ocupare şi Incluziune Socială;
  • Instituţii şi organizaţii membre ale consorţiilor şi parteneriatelor regionale şi locale în domeniile ocupării, educaţiei şi formării profesionale;
  • Furnizori publici şi privaţi de orientare şi consiliere profesională;
  • Instituții de Învățământ gimnazial, liceal și postliceal.

 

– Proiectele vor fi implementate în regiunile mai puțin dezvoltate ale României: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru.

 

– Ghidul „Stagii de practică pentru elevi” este publicat aici – http://bit.ly/2HMYsFp, iar ghidul „Stagii de practică pentru studenți” aici: http://bit.ly/2X1d8qT.

 

În cadrul ambelor apeluri, proiectele pot fi depuse în sistemul informatic MySMIS de mâine, începând cu ora 12.00.