Anunturi proiecte

Descriere proiect – „Asigurarea de servicii de asistență tehnică din partea experților Băncii Europene pentru Reconstrucție si Dezvoltare la nivelul beneficiarilor din sectorul de apă și apă uzată pentru managementul strategic al portofoliului de proiecte finanțat în cadrul POIM”