Cooperare Transfrontalieră

Află mai multe despre URBACT III

 

Aria de cooperare

 • cele 28 de State Membre din Uniunea Europeană, Norvegia și Elveția, precum și alte state prin finanțare proprie

Buget total: 96.324.550

 

Axe prioritare

Axa Prioritară 1 – Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile

 • Obiectivul specific 1: Îmbunătățirea capacității orașelor de a gestiona politicile și practicile pentru dezvoltarea urbană durabilă într-o manieră integrată și participativă.
 • Obiectivul specific 2: Îmbunătățirea modului în care sunt elaborate strategiile de dezvoltare urbană și planurile de acțiune în orașe.
 • Obiectivul specific 3: Îmbunătățirea implementării planurilor integrate pentru dezvoltarea urbană durabilă
 • Obiectivul specific 4: Creșterea accesului profesioniștilor în domeniu și al actorilor implicați în luarea deciziilor la toate nivelurile (UE, național, regional și local) la cunoștințe și know-how din cadrul URBACT privind toate aspectele legate dezvoltarea urbană în scopul îmbunătățirii politicilor de dezvoltare urbană

Axa prioritară 2 – Asistență tehnică

Beneficiari eligibili
În cadrul URBACT III există următoarele două categorii de beneficiari:
I. Parteneri eligibili (city partners) pentru toate activitățile:

 • Orașe, municipalități;
 • Niveluri infra-municipale de guvernanță, cum ar fi cartiere, în cazul în care acestea sunt reprezentate de instituții politico-administrative cu atribuții în formularea de politici de dezvoltare și implementarea de politici din aria tematică acoperită de URBACT;
 • Autorități metropolitane și aglomerări urbane, în cazul în care acestea sunt reprezentate de către instituții politico-administrative cu atribuții delegate în formularea de politici de dezvoltare și implementarea de politici din aria tematică acoperită de URBACT;

II. Parteneri eligibili parțial (non-city partners) pentru anumite activități:

 • Agenții locale definite ca organizații publice sau semi-publice înființate de către orașe, ce se află sub autoritatea orașelor parțial sau total, și ce implementează politici specifice (vizând dezvoltare economică, eficiență energetică, sănătate, infrastructură etc);
 • Autorități provinciale, regionale și naționale, ce au legătură cu problematici urbane;
 • Universități și centre de cercetare, ce au legătură cu problematici urbane.