Cooperare Transfrontalieră

Află mai multe despre RO-HU-UA-RS

 

Regiuni adiacente

  • România – judeţul Suceava
  • Ucraina – regiunea Chernivetska

Bugetul programului: 81.347.200 EUR din care 73.952.000 ENI+FEDER si 7.395.200 confinanţare naţională

Obiective tematice şi priorități

Obiectivul tematic 3 Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului istoric

  • Promovarea culturii locale și a istoriei cu accentuarea funcţiei de turism

Obiectivul tematic 6 Protecția mediului, atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice

  • Utilizarea durabilă a mediului în zona transfrontalieră – conservarea resurselor naturale, acțiuni de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și poluare a râurilor

Obiectivul tematic 7: Îmbunătățirea accesibilităţii în regiuni, dezvoltarea transportului şi a reţelelor şi sistemelor comune de transport

  • Prioritatea 1: Dezvoltarea infrastructurii de transport în vederea îmbunătățirii mobilităţii persoanelor și bunurilor
  • Prioritatea 2: Dezvoltarea infrastructurii pentru tehnologiile de informare şi comunicare și schimbul de informații

Obiectivul tematic 8: Provocări comune în domeniul siguranței și securității

  • Prioritatea 1: Sprijinirea activităților comune pentru prevenirea dezastrelor naturale și antropice precum și acțiuni comune în situațiile de urgență
  • Prioritatea 2: Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii de sănătate