Cooperare Transfrontalieră

Află mai multe despre cooperarea RO-UA

 

Aria de cooperare

 • România: judeţele Botoşani, Suceava, Tulcea, Maramureş, Satu-Mare
 • Ucraina: oblasturile Odessa, Ivano-Frankivsk, Zakarpatska, Cernăuţi

Bugetul programului: 66 milioane euro (66 milioane buget total – dintre care 60 milioane finanțate de UE prin Instrumentul European de Vecinătate – ENI și 6 milioane euro cofinanțare asigurată de statele partenere)

Regula de flexibilitate: 10% din bugetul Programului poate fi utilizat după cum urmează:

 • De către beneficiari localizaţi în afara ariei programului cu condiția ca participarea lor să fie necesară implementării proiectului şi să respecte criteriile de eligibilitate definite pentru fiecare procedură de selecţie
 • De către beneficiari, inclusiv lideri de proiect, localizaţi în aria programului, sau de către Beneficiari ai Proiectelor Majore de Infrastructură (PMI) pentru implementarea unor activităţi necesare realizării obiectivelor proiectului în afara ariei programului.

Obiectivele şi priorităţile programului

Obiectivul tematic 2: Sprijin pentru educaţie, cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare

 • Prioritatea 1.1 – Cooperare instituțională în domeniul educațional în vederea creșterii accesului la educație și a calității acesteia
 • Prioritatea 1.2 – Promovare și sprijin pentru cercetare și inovare

Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului istoric

 • Prioritatea 2.1 – Promovarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric

Obiectivul tematic 7: Îmbunătățirea accesibilităţii în regiuni, dezvoltarea transportului şi a reţelelor şi sistemelor comune de transport

 • Prioritatea 3.1 – Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier şi instrumentelor TIC

Obiectivul tematic 8: Provocări comune în domeniul siguranţei şi securităţii

 • Prioritatea 4.1 – Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate şi a accesului la sănătate
 • Prioritatea 4.2 – Sprijin pentru activităţi comune în vederea prevenirii dezastrelor naturale şi antropice, precum şi acţiuni comune în timpul situaţiilor de urgenţă
 • Prioritatea 4.3 – Prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate şi cooperarea poliţiei