Cooperare Transfrontalieră

Află mai multe despre cooperarea RO-MD

 

Aria de cooperare:

  • România: judeţele Botoșani, Iași, Vaslui, Galați
  • Republica Moldova: întreg teritoriul

Obiectivul tematic 2: Sprijin pentru educaţie, cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare

  • Prioritatea 1.1 – Cooperare instituțională în domeniul educațional în vederea creșterii accesului la educație și a calității acesteia
  • Prioritatea 1.2 – Promovare și sprijin pentru cercetare și inovare

Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului istoric

  • Prioritatea 2.1 – Promovarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric

Obiectivul tematic 7: Îmbunătățirea accesibilităţii în regiuni, dezvoltarea transportului şi a reţelelor şi sistemelor comune de transport

  • Prioritatea 3.1 – Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier şi a infrastructurii TIC

Obiectivul tematic 8: Provocări comune în domeniul siguranţei şi securităţii

  • Prioritatea 4.1 – Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate şi a accesului la sănătate
  • Prioritatea 4.2 – Sprijin pentru activităţi comune în vederea prevenirii dezastrelor naturale şi antropice, precum şi acţiuni comune în timpul situaţiilor de urgenţă
  • Prioritatea 4.3 – Prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate şi cooperarea poliţiei