Cooperare Transfrontalieră

Află mai multe despre cooperarea RO-BG

 

Programul îşi propune să sprijine dezvoltarea zonei transfrontaliere româno-bulgare, prin îmbunătățirea accesibilității, promovarea cooperării instituționale și protejarea și dezvoltarea activelor regionale.

Zona eligibilă:

Romania-7 judeţe: Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Constanța; Bulgaria-8 districte: Vidin, Vratsa, Montana, Pleven, Veliko Tarnovo, Ruse, Silistra, Dobrich

Bugetul total al programului este de 258.504.126 euro (din care 215.745.513 euro – FEDR).

Proiectele sunt finantate astfel: 85% din FEDR, 13% din contribuție națională (Romania și Bulgaria) și 2% contribuție proprie.

Fondurile sunt alocate în 6 domenii (axe prioritare) şi următoarele priorităţi de investiţii:

  • Axa prioritară 1: O regiune bine conectată (buget total: 96,450,936 Euro)

Prioritatea de Investiţii 7b: stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

Prioritatea de Investiţii 7c: dezvoltarea și îmbunătățirea unor sisteme de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus, și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local

  • Axa prioritară 2: O regiune verde (buget total: 63,454,564 euro)

Prioritatea de investiții 6c: Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

Prioritatea de investiții 6.d: Protejarea și refacerea biodiversității și a solurilor, precum și promovarea unor servicii ecosistemice, inclusiv prin Natura 2000 și infrastructuri ecologice

  • Axa prioritară 3: O regiune sigură (buget total: 48,225,468 euro)

Prioritatea de investiții 5b: Promovarea investițiilor destinate abordării unor riscuri specifice, asigurarea rezistenței în fața dezastrelor și dezvoltarea unor sisteme de gestionare a dezastrelor

  • Axa prioritară 4: O regiune calificată și inclusivă (buget total: 17,767,279 euro)

Prioritatea de investiții 8.e: Integrarea pieţelor forţei de muncă transfrontaliere, inclusiv mobilitatea transfrontalieră, inițiativele comune locale în domeniul ocupării forței de muncă, servicii de informare și de consiliere și formarea comună

  • Axa prioritară 5: O regiune eficientă (buget total: 12,690,913 euro)

Prioritatea de investiții 11 b: Promovarea cooperării juridice şi administrative şi a cooperării între cetăţeni şi instituţii

  • Axa prioritară 6: Asistenţă tehnică (buget total: 19,914,966 euro)

Obiectiv: Axa proritară Asistență tehnică sprijină acțiuni care consolidează capacitatea aplicanților și beneficiarilor de a aplica pentru și de a folosi fondurile Programului, dar și acțiuni care îmbunătățesc procedurile administrative