Cooperare Transfrontalieră

Află mai multe despre INTERACT III

 

Aria de cooperare

  • cele 28 de State Membre din Uniunea Europeană, Norvegia și Elveția.

Buget total 46.344.220

Axe prioritare

Axa Prioritară 1 – “Dezvoltarea și furnizarea de servicii”

  • Obiectivul specific 1: Îmbunătățirea managementului și capacității de control a programelor de cooperare teritorială europeană.
  • Obiectivul specific 2: Îmbunătățirea capacității de cooperare teritorială europeană în a colecta și comunica rezultatele programelor.
  • Obiectivul specific 3: Îmbunătățirea capacității de coordonare a cooperării în implementarea abordărilor inovative (GECT, strategii macro-regionale, ITI, etc).

Axa prioritară 2 – Asistență tehnică

 

Beneficiari eligibili
Beneficiarii: având în vedere experiența INTERACT II, se vor păstra aceiași 4 beneficiari, cele 4 Birouri INTERACT, și se va asigura implicarea grupurilor țintă. Beneficiarii INTERACT III pot fi definiți ca fiind acele instituții publice, desemnate de statele membre să implementeze programul prin activitățile desfășurate în cadrul celor 4 birouri regionale.
INTERACT III sprijină cooperarea în cadrul Uniunii Europene, Elveției și Norvegiei, inclusiv în ceea ce privește granițele externe. Pentru a asigura proximitatea față de grupurile țintă, cele 4 birouri regionale vor facilita cooperarea între actorii de la nivel regional și național aflați în zona or de interes, luând în calcul specificul și nevoile acestora.
Grupurile țintă pot fi implicate pe termen lung prin intermediul rețelelor. În cadrul rețelelor INTERACT III va reuni un anumit grup țintă cu scopul de a dezvolta în comun produse, abordări, documente cadru, de a testa abordări noi și simplificate sau de a face schimb de bune practici. Astfel de rețele tipice se pot adresa managerilor de program (Autorități de Management, Autorități de Certificare, Autorități de Audit, Controlori de Prim Nivel, membri ai Secretariatelor Comune, responsabili financiari, responsabili de comunicare etc.), precum și rețelelor naționale.
Principalele grupuri țintă vor fi:

  • managerii de program (CTE, IPA II CBC, ENI CBC etc);
  • actori de la nivel național și/sau regional implicați în cooperare;
  • actori de la nivel European.