Cooperare Transfrontalieră

Află mai multe despre Dunărea 2020

 

Aria de cooperare – 14 state:
Austria, Bulgaria, Cehia, Germania (landurile Baden Wurttemberg si Bavaria), Ungaria, Romania, Slovenia, Slovacia, Bosnia si Hertegovina, Muntengru, Serbia, Moldova si Ucraina (oblasturile Chernivetska, Ivano-Frankiviska, Zakarpatska, Odessa)

Excepții:
Instituțiile Germane și Ucrainene localizate în afara ariei eligibile (în sensul înregistrării legale) sunt eligibile dacă:

 • Au competențe în aria eligibilă (e.g. ministere, agenții federale, instituții naționale de cercetare înregistrate în afara ariei eligibile);
 • Îndeplinesc criteriile generale de eligibilitate;
 • Implementează activitățile care sunt in beneficiul ariei programului.

Buget total: 262.989.835, 60 euro

Axe prioritare

Axa Prioritară 1 – Inovare și responsabilitate socială în Regiunea Dunării

 • Îmbunătățirea condițiilor cadru pentru inovare
 • Creșterea competențelor pentru inovarea în mediul social și mediul de afaceri

Axa prioritară 2 – Responsabilitatea față de mediu și cultură în Regiunea Dunării

 • Utilizarea sustenabilă a patrimoniului și resurselor naturale și culturale
 • Sprijinirea restaurării și managementului coridoarelor ecologice
 • Sprijinirea managementului transnațional al apelor și prevenirea riscurilor produse de inundații
 • Îmbunătățirea capacității de răspuns și managementul situațiilor de urgență

Axa prioritară 3 – Conectivitatea în Regiunea Dunării

 • Sprijinirea sistemelor de transport ecologice și sigure si a accesibilității egale a zonelor rurale și urbane
 • Îmbunătățirea securității și eficienței energetice

Axa prioritară 5 – Asistență tehnică dedicată finanțării structurilor de management ale programului și activităților acestora

 • Facilitarea implementării programului

Tipuri de proiecte

 • Proiectele de cooperare transnaționala trebuie să aibă următoarele caracteristici:
 • Parteneri din minim 3 state participante in program
 • Dezvoltare, implementare, finanțare și personal cu aportul tuturor partenerilor
 • Caracter transnațional al acțiunilor
 • Acțiuni pre-investiționale  nu se finanțează investiții mari ci eventual proiecte pilot

Beneficiari eligibili

 • Autorități locale/ regionale/ naționale
 • Organisme de drept public
 • Grupări Europene de Cooperare Teritorială (GECT)
 • Organizații internaționale
 • Organisme private, inclusiv IMM-uri