Anunturi AMPOC

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate supune consultării publice Ordinul pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 3821/11.05.2015 privind aprobarea competițiilor pentru propuneri de proiecte pentru secțiunile A-G ale ghidului solicitantului pentru axa prioritară 1 a POC 2014-2020.

 

Persoanele interesate pot trimite, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare asupra documentelor până la data de 31 iulie 2019, la adresa de email contact.minister@fonduri-ue.ro, sau le pot depune la sediul AMPOC din str. Mendeleev, nr. 36-38, sector 1, București.