Anunturi AMPOC

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (AM POC) supune dezbaterii publice Metodologia pentru reglementarea modului de diminuare a finanțării nerambursabile în cazul neîndeplinirii țintelor indicatorilor de program în cadrul proiectelor finanțate prin POC

 

Propunerile și sugestiile sunt așteptate până pe data de data de 16 august 2019, la adresa de e-mail: razvan.otel@fonduri-ue.ro.