Anunturi AMPOCU

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunță lansarea spre consultare publică a Ghidului solicitantului condiții specifice Stagii de practică pentru studenți”, în cadrul AP 6/ PI 10.iv/ OS 6.13.

Obiectivul acestui apel de proiecte de tip competitiv este creșterea ratei de participare a studenților (ISCED 5-7) la programele de învățare la locul de muncă (ex. stagii de practică, internship-uri) din cadrul parteneriatelor nou înființate/ dezvoltate care să faciliteze inserția pe piața muncii a absolvenților de studii terțiare.

AM POCU asteaptă observațiile și sugestiile privind îmbunătățirea acestui document până la data de 8 mai 2019 la adresa de e-mail: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

Documentele:

Ghidului solicitantului „Stagii de practică pentru studenți”

Anexa 1 – Indicatori

Anexa 2 – Criterii Criterii de verificare a conformității administrative și a eligibilității

Anexa 3 – Criterii de evaluare și selecție