Anunturi AMPOCU

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă lansarea în consultare publică a Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice „Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție special, aferent AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.12 si OS 4.13.

 

Obiectivele specifice ale prezentului apel sunt:

• Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin furnizarea de servicii la nivelul comunității;
• Creșterea numărului tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat (cu vârsta de până la 18 ani) pregătiți pentru a avea o viață independent;

 

Activitățile finanțate în cadrul apelului:

• Dezvoltarea și furnizarea unui program de servicii integrate destinate copiilor și tinerilor care urmează să părăsească sistemul instituționalizat de protecție a copiilor și/sau a tinerilor care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a copiilor în ultimii 4 ani;
• Dezvoltarea si furnizarea unui program integrat de sprijin prin măsuri menite să faciliteze integrarea pe piața muncii a copiilor și tinerilor care urmează să părăsească sistemul instituționalizat de protecție a copiilor și/sau a tinerilor care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a copiilor în ultimii 4 ani;
• Sprijin acordat tinerilor care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a copilului prin acordarea de sprijin financiar pentru asigurarea unei locuințe și a plății utilităților;

 

Bugetul alocat – 23 milioane euro.

 

Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 16 septembrie 2019, pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro .