Anunturi AMPOCU

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman supune consultării publice Ghidul solicitantului – condiții specifice „Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor în domeniul situațiilor de urgență”, aferent POCU 2014-2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.8: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical.

 

Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

 

Documentele: