Anunturi AMPOAD

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică ghidul solicitantului – condiții specifice „Acordarea de materiale școlare” –  Operațiunea POAD „Precaritate materială de bază (lipsa materialelor școlare)”.

 

Scopul apelului este prevenirea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii de către copiii din familii dezavantajate.

 

Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 20 august 2018, pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.