Anunturi AMPOIM

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică ghidul solicitantului „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii” aferent acțiunii „Implementarea planurilor de management / seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate și pentru speciile de interes comunitar aprobate” din cadrul OS 4.1. Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate.

 

Proiectele finanțate vor sprijini măsuri de conservare a biodiversităţii.

 

Precizăm faptul că documentația aferentă ghidului solicitantului a fost completată și modificată conform ultimelor modificări legislative, respectiv decizia Curții Constituționale referitoare la Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor, precum și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2018.

 

Vă rugăm să transmiteți propunerile dumneavoastră privind îmbunătățirea documentelor menţionate la adresa de e-mail: secretariat.dgpim@fonduri-ue.ro până la data de 9 august 2019.

 

Apelul de proiecte va fi deschis ulterior aprobării ghidului.