Anunturi angajare

Concurs pentru ocuparea a 6 posturi vacante la Direcția Generală Programe Europene Capital Uman, în cadrul echipei de implementare a proiectului: “Îmbunătățirea capacității DGPECU în gestionarea proiectelor finanțate din POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual”.

Rezultate selecție dosare 

Rezultate probe interviu