Strategia de Comunicare pentru Instrumentele Structurale 2014-2020
Planul de comunicare multi-anual al MFE pentru Instrumente Structurale 2014-2020, Programul Operațional Asistență Tehnică, Programul Operațional Competitivitate, Programul Operațional Infrastructură Mare, Programul Operațional Capital Uman

Manualul de Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale 2014-2020
În scopul asigurării unei identități vizuale armonioase și pentru respectarea unitară a regulilor privind vizibilitatea, Manualul de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 în România și regulile specifice stabilite de fiecare Autoritate de Management se aplică Programelor Operaționale și proiectelor finanțate din Instrumente Structurale. Atunci când este cazul, Autoritățile de Management pentru Programele Operaționale pot stabili reguli detaliate, fără a le încălca pe cele din manual. Având în vedere specificul programelor din cadrul Obiectivului Cooperare Teritorială Europeană, reprezentat în special prin parteneriate multilaterale, prevederile manualelor de identitate proprii ale acestor programe vor prevala prevederilor acestui manual.
Elementele de identitate vizuală ale Uniunii Europene și ale Instrumentelor Structurale în România trebuie folosite de către:
  • Autoritățile de Management și Organismele Intermediare responsabile de implementarea Programelor Operaționale finanțate din Instrumentele Structurale;
  • Beneficiarii finanțărilor nerambursabile din Instrumente Structurale.

Prevederile manualului vor fi parte integrantă a contractelor de finanțare încheiate de Autoritățile de Management/Organismele Intermediare cu beneficiarii. Autoritățile de Management, Organismele Intermediare și beneficiarii trebuie să bugeteze resurse pentru activitățile și materialele de informare și comunicare.

Manualul cuprinde:

  • elementele care trebuie folosite, inclusiv exemple grafice;
  • regulile de utilizare;
  • excepţiile de la aceste reguli.

Prin aplicarea prevederilor manualului nu este limitată abordarea creativă a conceptelor de materiale de informare și comunicare.

Atractivitatea, memorabilitatea, claritatea și coerența conținutului, acolo unde este cazul, vor contribui la mai bună receptare de către public, potențiali beneficiari, beneficiari.

 

Manualul de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 revizuit ianuarie 2018

Instrucțiune privind clarificări în realizarea panourilor temporare și a plăcilor permanente aferente proiectelor fazate – 12 iunie 2019

Instrucțiune privind panourile și plăcile aferente proiectelor ce constau în finanțarea infrastructurii sau a unor operațiuni de construcție şi depăşesc valoarea de 500.000 euro – 05 iunie 2018

Ordin de aprobare a Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 – ianuarie 2018

Listă întrebări frecvente


Machete

zipSigle actualizate

zipFormate actualizate – 19 martie 2018 (actualizate cu formatul de panou temporar 3m x 2m)

zipFormate roll-up – actualizate 23 martie 2018

zipARHIVA Manual de identitate vizuala, versiunea 1

 

docDescriere proiect 1.2.001 – „Comunicarea fondurilor ESI în noua perioadă de programare”

docDescriere proiect – „Sprijin pentru realizarea evenimentelor din Planul de Comunicare pentru IS 2014-2020”

docxDescrere proiect – „Centrul Național de Informare pentru Fonduri Europene Structurale și de Investiții 2014-2020”, cod proiect 1.2.060