Comunicate de presă

Astăzi a avut loc, la Bucureşti, cea de-a noua reuniune a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în cadrul căruia au fost prezentante rezultatele înregistrate de acest Program, astfel:

  • 412 contracte de finanţare semnate pana in prezent prin POC 2014-2020;
  • 1,26 mld. euro valoarea contractelor de finanțare semnate;
  • 502,27 mil.euro valoarea plăţilor efectuate către beneficiarii POC;
  • 42 apeluri de proiecte lansate, reprezentând 92,47% din alocare;
  • 1,46 mld. euro valoarea apelurilor lansate.

 

„Prioritatea noastră pentru acest an este asigurarea unui grad de absorbție de 100% pentru Programul Operațional Competitivitate. Totodată, vom continua pregătirea de proiecte pentru viitoarea perioadă de programare”, a declarat Liliana Anghel, secretar general MFE.

 

La rândul său, directorul general al AM POC, Svetlana Gomboş, a anunțat finanțările ce urmează să fie acordate în perioada următoare, după ce a trecut în revistă rezultatele înregistrate de Program. „Am reușit să asigurăm depășirea tuturor indicatorilor asumați și ne propunem să continuăm sprijinul financiar pentru cercetare, dezvoltare și inovare în economie, prin realocarea unor sume importante în cadrul POC, precum și suplimentarea finanțării pentru proiecte de IT, care aduc valoare în economie”, a declarat Dna. Gombos.

 

Reprezentanţii Fondului European de Investiţii au expus o prezentare privind instrumentele financiare implementate prin intermediul Programului Operaţional Competitivitate, cu accent asupra progresului implementării instrumentului de capital de risc şi a instrumentului de creditare cu dobândă subvenţionată, prin intermediul căruia întreprinderile eligibile beneficiază de credite cu dobândă la aprox. 50% faţă de nivelul pieţei.

 

În cadrul reuniunii, beneficiarii POC au prezentat proiecte-exemple de bune practici, astfel:

– stadiul implementării proiectului ELI-NP (beneficiar: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” – IFIN-HH);

– Cluster Inovativ pentru Tehnologii Avansate Pilot în Energii Alternative-CITAT-E (beneficiar: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare Cluj Napoca);

– Biosenzor Inovativ pe bază de Grafenă în vederea testării Potenţialului osteogenic; Înţelegerea avansată a performanțelor Celulelor stem pentru medicină regenerativă (beneficiar: Universitatea Politehnica din București);

– Îmbunătăţirea capacităţii de procesare a datelor şi creşterea performanţelor de raportare ale ONRC prin arhitecturi şi tehnologii Big Data (beneficiar: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului);

– Sistem de monitorizare şi inspecţie avansată, aeriană şi terestră a Infrastructurilor critice (beneficiar: Energy & Eco Concept SRL).

 

De asemenea, oficialii Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) au prezentat informații privind realizarea hărţii de acoperire broadband.

 

Au mai participat la CM pentru POC reprezentanţi ai Comisiei Europene, Organismelor Intermediare, precum şi reprezentanţi ai partenerilor sociali. Comisia Europeană a fost reprezentată de Carsten Rasmussen, șef Unitate DG Regio, Iva Maric și Damien Cocard, manageri programe.

 

Ce este comitetul de monitorizare

Comitetul de monitorizare (CM) este structura partenerială care contribuie la buna gestionare a unui Program Operațional. Este format din reprezentanți ai autorităților cu atribuții în gestionarea fondurilor europene și ai partenerilor. CM se reunește cel puțin o dată pe an, cu scopul de a analiza implementarea și progresele înregistrate, fiind, în același timp, entitatea consultată cu privire la orice modificare a Programului propusă de Autoritatea de Management.

 

Despre Programul Operaţional Competitivitate:

Programul Operaţional Competitivitate (POC) stabileşte priorităţile de investiţii, obiectivele specifice şi acţiunile asumate de România în domeniul competitivităţii. POC continuă investiţiile realizate prin Fondul European de Dezvoltare Regională în perioada 2007 – 2013. Cu o alocare de cca 1,5 miliarde euro, POC 2014-2020 susţine investiţii care răspund nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivităţii economice, în cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) şi în Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor (TIC).