-
Email :

Întâlniri în desfăşurare/viitoare

 • 09/16/2019 @ 08:00 - Consolidarea Capacității de reacție în caz de dezastre
 • 09/23/2019 @ 10:00 - „Implementarea planurilor de management / seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate și pentru speciile de interes comunitar aprobate”
 • 11/01/2019 @ 16:00 - Apelul pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC
 • 12/16/2019 @ 16:00 - Programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal – etapa II
 • 12/20/2019 @ 16:00 - Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân – etapa II
 • februarie 25 @ 16:00 - Programul pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate

 • Toate întâlnirile

 • 09/16/2019 @ 08:00 - Consolidarea Capacității de reacție în caz de dezastre
 • 09/23/2019 @ 10:00 - „Implementarea planurilor de management / seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate și pentru speciile de interes comunitar aprobate”
 • 10/04/2019 @ 16:00 - „Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii”
 • 10/30/2019 @ 16:00 - „Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială
 • 10/30/2019 @ 16:00 - „Măsuri de educație de tip A doua șansă pentru tinerii NEETs”
 • 11/01/2019 @ 16:00 - Apelul pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL - Etapa a III-a a mecanismului DLRC
 • 12/10/2019 @ 16:00 - Organizarea de programe regionale de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C – etapa II
 • 12/16/2019 @ 16:00 - Programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal - etapa II
 • 12/20/2019 @ 16:00 - Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân - etapa II
 • februarie 25 @ 16:00 - Programul pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate