-
Email :

Întâlniri în desfăşurare/viitoare

 • 03/31/2016 @ 00:00 - Dezvoltarea infrastructurii integrate de apă și apă uzată
 • 06/09/2016 @ 00:00 - Dezvoltarea infrastructurii de termoficare
 • 11/09/2016 @ 17:00 - FINALIST – IMM
 • 11/09/2016 @ 17:00 - RO-ECSEL
 • 11/15/2016 @ 17:00 - TEAMING
 • 11/15/2016 @ 17:00 - RO-EIT
 • 11/15/2016 @ 17:00 - COMPLEMENT
 • 11/15/2016 @ 17:00 - RO-ESFRI-ERIC
 • 11/15/2016 @ 17:00 - CATEDRE-ERA
 • 03/28/2017 @ 08:00 - E-cultura
 • 05/16/2017 @ 00:00 - Sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficienţă
 • 05/18/2017 @ 12:30 - Asistență Tehnică POCU 2014-2020
 • 07/25/2017 @ 00:00 - Dezvoltarea infrastructurii feroviare
 • 07/25/2017 @ 00:00 - Dezvoltarea infrastructurii de metrou
 • 07/25/2017 @ 00:00 - Creșterea gradului de siguranță și îmbunătățirea condițiilor de mediu pe toate modurile de transport
 • 09/25/2017 @ 10:00 - Curriculum – învățământ primar și gimnazial
 • 10/12/2017 @ 00:00 - Fluidizarea traficului de trecere a punctelor de comunicare transnațională
 • 11/07/2017 @ 00:00 - Dezvoltarea infrastructurii rutiere
 • 11/27/2017 @ 09:00 - e-guvernare și interoperabilitate
 • 01/03/2018 @ 00:00 - Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice
 • 01/03/2018 @ 00:00 - Implementarea distribuţiei inteligente într-o zonă omogenă de consumatori casnici de energie electrică
 • 02/06/2018 @ 09:00 - Evenimente de viață
 • 03/20/2018 @ 00:00 - Monitorizarea consumului de energie la consumatorii industriali
 • 03/20/2018 @ 09:00 - E-educație
 • 06/09/2018 @ 09:00 - E-guvernare și Open Data
 • 07/02/2018 @ 00:00 - Asigurarea securităţii cibernetice a sistemelor TIC şi a reţelelor informatice
 • 07/09/2018 @ 00:00 - Decontaminarea siturilor poluate istoric
 • 10/01/2018 @ 00:00 - Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare
 • 10/01/2018 @ 09:00 - Secțiunea e-sanatate
 • 11/01/2018 @ 00:00 - Îmbunătățirea condițiilor de navigație, dezvoltarea infrastructurii portuare și a infrastructurii locale intermodale/multimodale
 • 12/14/2018 @ 00:00 - Refacerea ecosistemelor degradate
 • 01/21/2019 @ 00:00 - Evaluarea și monitorizarea calității aerului la nivel național
 • 05/31/2019 @ 00:00 - Dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor
 • 09/02/2019 @ 16:00 - Acordarea de materiale școlare
 • 12/18/2019 @ 16:00 - Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin – etapa II
 • ianuarie 13 @ 16:00 - Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului în corelare cu nevoile pieței muncii
 • ianuarie 29 @ 09:00 - Mari infrastructuri de CD – Proiecte pentru clustere de inovare

 • Toate întâlnirile

 • 03/31/2016 @ 00:00 - Dezvoltarea infrastructurii integrate de apă și apă uzată
 • 06/09/2016 @ 00:00 - Dezvoltarea infrastructurii de termoficare
 • 11/09/2016 @ 17:00 - FINALIST - IMM
 • 11/09/2016 @ 17:00 - RO-ECSEL
 • 11/15/2016 @ 17:00 - TEAMING
 • 11/15/2016 @ 17:00 - RO-EIT
 • 11/15/2016 @ 17:00 - COMPLEMENT
 • 11/15/2016 @ 17:00 - RO-ESFRI-ERIC
 • 11/15/2016 @ 17:00 - CATEDRE-ERA
 • 03/28/2017 @ 08:00 - E-cultura
 • 05/16/2017 @ 00:00 - Sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficienţă
 • 05/18/2017 @ 12:30 - Asistență Tehnică POCU 2014-2020
 • 07/17/2017 @ 00:00 - Sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere energie electrică şi/sau termică din biomasă/biogaz şi energie geotermală
 • 07/25/2017 @ 00:00 - Dezvoltarea infrastructurii feroviare
 • 07/25/2017 @ 00:00 - Dezvoltarea infrastructurii de metrou
 • 07/25/2017 @ 00:00 - Creșterea gradului de siguranță și îmbunătățirea condițiilor de mediu pe toate modurile de transport
 • 09/25/2017 @ 10:00 - Curriculum - învățământ primar și gimnazial
 • 10/12/2017 @ 00:00 - Fluidizarea traficului de trecere a punctelor de comunicare transnațională
 • 11/07/2017 @ 00:00 - Dezvoltarea infrastructurii rutiere
 • 11/27/2017 @ 09:00 - e-guvernare și interoperabilitate
 • 01/03/2018 @ 00:00 - Managementul riscului la inundații, eroziune costieră și alte riscuri identificate prin evaluarea naţională a riscurilor
 • 01/03/2018 @ 00:00 - Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice
 • 01/03/2018 @ 00:00 - Implementarea distribuţiei inteligente într-o zonă omogenă de consumatori casnici de energie electrică
 • 01/09/2018 @ 10:00 - Dezvoltare locală în comunitățile marginalizate - Regiune mai dezvoltată
 • 01/09/2018 @ 10:00 - Dezvoltare locală în comunitățile marginalizate - Regiuni mai putin dezvoltate
 • 01/10/2018 @ 10:00 - A Doua Șansă pentru tinerii NEETs
 • 02/06/2018 @ 09:00 - Evenimente de viață
 • 03/16/2018 @ 10:00 - Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă
 • 03/20/2018 @ 00:00 - Monitorizarea consumului de energie la consumatorii industriali
 • 03/20/2018 @ 09:00 - E-educație
 • 06/09/2018 @ 09:00 - E-guvernare și Open Data
 • 06/25/2018 @ 00:00 - Consolidarea capacităţii de reacţie în caz de dezastre
 • 07/02/2018 @ 00:00 - Asigurarea securităţii cibernetice a sistemelor TIC şi a reţelelor informatice
 • 07/09/2018 @ 00:00 - Decontaminarea siturilor poluate istoric
 • 07/25/2018 @ 09:00 - Could guvernamental
 • 07/26/2018 @ 10:00 - Bunicii comunității
 • 08/01/2018 @ 08:00 - România profesională
 • 08/06/2018 @ 09:00 - Internet de mare viteză
 • 08/14/2018 @ 16:00 - Diminuarea părăsirii timpurii a școlii
 • 08/20/2018 @ 16:00 - Educație de calitate în creșe
 • 08/21/2018 @ 09:00 - Mari infrastructuri de CD
 • 08/23/2018 @ 18:30 - Apeluri POAT
 • 08/27/2018 @ 10:00 - Întreprinderi sociale
 • 08/31/2018 @ 16:00 - Bursa profesională
 • 09/12/2018 @ 16:00 - Calificări - învățământul superior
 • 09/14/2018 @ 16:00 - Dezinstituționalizarea adulților cu dizabilități
 • 09/18/2018 @ 16:00 - Asistenţă socială comunitară
 • 09/19/2018 @ 16:00 - Sprijin pentru victimele violenței domestice
 • 09/20/2018 @ 16:00 - Cunoștințe/competențe/aptitudini angajați - Regiuni mai putin dezvoltate
 • 09/28/2018 @ 16:00 - Tratament precoce tuberculoză
 • 09/28/2018 @ 16:00 - Tratament precoce HIV/SIDA
 • 09/28/2018 @ 16:00 - Creșterea calității în învățământul superior
 • 10/01/2018 @ 00:00 - Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare
 • 10/01/2018 @ 09:00 - Secțiunea e-sanatate
 • 10/11/2018 @ 18:00 - Consolidarea rețelei de asistenți maternali
 • 10/11/2018 @ 18:00 - Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali
 • 10/12/2018 @ 08:00 - Prevenție, depistare, diagnostic și tratament precoce - cancer colorectal
 • 10/12/2018 @ 16:00 - Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural - Regiunea dezvoltată
 • 10/12/2018 @ 16:00 - Sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal - etapa I
 • 10/15/2018 @ 16:00 - Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori
 • 10/16/2018 @ 16:00 - Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome
 • 11/01/2018 @ 00:00 - Îmbunătățirea condițiilor de navigație, dezvoltarea infrastructurii portuare și a infrastructurii locale intermodale/multimodale
 • 11/01/2018 @ 16:00 - Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri
 • 12/14/2018 @ 00:00 - Refacerea ecosistemelor degradate
 • 12/27/2018 @ 16:00 - Măsuri pentru tinerii NEET II - Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă
 • 01/01/2019 @ 08:00 - Apel POAT 2014-2020
 • 01/04/2019 @ 16:00 - Creșterea calității în învățământul superior
 • 01/21/2019 @ 00:00 - Evaluarea și monitorizarea calității aerului la nivel național
 • 01/30/2019 @ 00:00 - Sprijinirea creșterii valorii adaugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere
 • 02/05/2019 @ 08:00 - Securitate cibernetică
 • 02/05/2019 @ 08:00 - E-sănătate
 • 02/28/2019 @ 19:00 - Apeluri POAT
 • 04/19/2019 @ 16:00 - Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural
 • 04/22/2019 @ 18:00 - Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane cu dizabilități
 • 05/24/2019 @ 12:00 - Stagii de practică pentru studenți
 • 05/24/2019 @ 12:00 - Stagii de practică pentru elevi
 • 05/31/2019 @ 00:00 - Dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor
 • 06/12/2019 @ 16:00 - Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor în domeniului situațiilor de urgență
 • 06/28/2019 @ 16:00 - „Bunicii comunității” – Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice – Teritoriul ITI Delta Dunării
 • 06/28/2019 @ 16:00 - Măsuri de educație de tip a doua șansă
 • 07/08/2019 @ 16:00 - Dezvoltarea serviciilor de educatie anteprescolară
 • 07/17/2019 @ 16:00 - România profesională – Întreprinderi competitive
 • 08/23/2019 @ 16:00 - Totul pentru inima ta – Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular
 • 09/02/2019 @ 16:00 - Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă
 • 09/02/2019 @ 16:00 - Acordarea de materiale școlare
 • 09/05/2019 @ 09:00 - Cloud computing guvernamental și rețelele sociale în instituțiile publice
 • 09/16/2019 @ 16:00 - Ghidul solicitantului Stagii de practică pentru elevi – teritoriul ITI Delta Dunării
 • 12/18/2019 @ 16:00 - Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin – etapa II
 • ianuarie 13 @ 16:00 - Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului în corelare cu nevoile pieței muncii
 • ianuarie 29 @ 09:00 - Mari infrastructuri de CD – Proiecte pentru clustere de inovare