Programul Axa Prioritară Apelul Ghidul Data și ora deschiderii Data și ora închiderii Solicitanți eligibili
POC 2 Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și intreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data si Big Data – Secțiunea Big Data

Consolidarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental şi a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data – secţiunea Big Data – Apel 1 – Ghidul solicitantului/Anexe 

17-06-2016 ora 17.00 31-12-2023 ora 16.00
● Autorităţi/instituţii publice centrale sau structuri publice ale acestora cu personalitate juridică proprie care: - gestionează / coordonează servicii publice ce vizează evenimente de viaţă predefinite sau contribuie la dezvoltarea evenimentelor de viaţă; - gestionează / coordonează /asigură servicii sau acţiuni cu privire la susţinerea activităţilor legate de evenimentele de viaţă.
● Parteneriate între cei menţionați mai sus
POC 2 Cloud computing guvernamental și rețelele sociale în instituțiile publice

Ghidul solicitantului – secțiunea cloud computing guvernamental și rețelele sociale în instituțiile publice

05-09-2019 ora 9.00 29-02-2020 ora 17.00
● Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - în parteneriat cu Agenția pentru Agenda Digitală a României
POC 2 Secțiunea e-sanatate

Ghidul solicitantului – „Secțiunea e-sanatate”

01-10-2018 ora 9.00 31-12-2023 ora 13.00
● Ministerul Sănătății/ Casa Națională de Asigurări de Sănătate - în parteneriat cu Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
POC 2 Asigurarea securităţii cibernetice a sistemelor TIC şi a reţelelor informatice

Ghidul solicitantului „Asigurarea securităţii cibernetice a sistemelor TIC şi a reţelelor informatice”

02-07-2018 ora 9.00 31-12-2023 ora 9.00
● Proiectul Sistem de alertă timpurie și informare în timp real – RO-SAT
● Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO
● Proiectul Actualizarea și dezvoltarea sistemului național de protecție a infrastructurilor IT&C cu valențe critice pentru securitatea națională împotriva amenințărilor provenite din spațiul cibernetic
● Serviciul Român de Informații prin Centrul Național Cyberint cu partener Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS)
POC 2 E-guvernare și Open Data

Ghidul solicitantului „Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data – Secțiunea e-guvernare și Open Data”

06-09-2018 ora 9.00 31-12-2023 ora 11.00
● Autorităţi/instituţii publice centrale sau structuri publice ale acestora cu personalitate juridică proprie care: - gestionează / coordonează servicii publice ce vizează evenimente de viaţă predefinite sau contribuie la dezvoltarea evenimentelor de viaţă; - gestionează / coordonează /asigură servicii sau acţiuni cu privire la susţinerea activităţilor legate de evenimentele de viaţă.
● Parteneriate între cei menţionați mai sus
POC 2 E-educație

Ghidul solicitantului „Îmbunătățirea conținutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură”

20-03-2018 ora 9.00 20-03-2023 ora 17.00 Proiectul Sistem informatic de management al școlaritatii (SIMS):
● Ministerul Educației Naționale, cu partener Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, posibil partener Serviciul de Telecomunicaţii Speciale Proiectul Wireless-Campus
● Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare, cu partener Ministerul Educației Naționale, posibil partener Serviciul de Telecomunicaţii Speciale Proiectul Portalul național al educației ”Biblioteca școlară virtuală”
● Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare, cu partener
● Ministerul Educației Naționale, posibil partener Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
POC 2 Evenimente de viață

Ghidul solicitantului „Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data și Big Data – Secțiunea e-guvernare – evenimente de viață”

 

Ordinul de modificare a ghidului

06-02-2018 ora 9.00 06-02-2023 ora 14.00
● Oficiul Național al Registrului Comerțului
POC 2 E-guvernare și interoperabilitate

Ghidul solicitantului „Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data și Big Data”

Ordinul de aprobare a Ghidului

27-11-2017 ora 9.00 31-12-2023 ora 15.00
● Ministerul Afacerilor Interne
● Serviciul de Telecomunicații Speciale
● Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
● Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
● Autorități ale administrației publice centrale care gestionează/ coordonează servicii publice ce vizează cele 36 de evenimente de viață predefinite, inclusiv parteneriate între aceste instituții publice.
POC 2 E-cultura

Ghidului solicitantului „Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e- incluziune, e-sănătate și e-cultură – secțiunea e-cultura” 

 

Ordinul de aprobare a Ghidului

28-03-2017 ora 8.00 29-03-2020 ora 8.00
● Autoritățile administrației publice centrale cu responsabilităţi în domeniile cultură și TIC
● Parteneriate între cei menţionati mai sus
POC 1 CATEDRE-ERA

Ghidul solicitantului „Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaţionale”

15-11-2016 ora 17.00 29-12-2023 ora 14.00
● Organizaţii de cercetare
● Întreprinderi cu obiect de activitate cercetare-dezvoltare
POC 1 RO-ESFRI-ERIC

Ghidul solicitantului „Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaţionale”

15-11-2016 ora 17.00 29-12-2023 ora 14.00
● Organizaţii de cercetare
● Întreprinderi cu obiect de activitate cercetare-dezvoltare
POC 1 COMPLEMENT

Ghidul solicitantului „Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaţionale”

15-11-2016 ora 17.00 29-12-2023 ora 14.00
● Organizaţii de cercetare
● Întreprinderi cu obiect de activitate cercetare-dezvoltare
POC 1 RO-EIT

Ghidul solicitantului „Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaţionale”

15-11-2016 ora 17.00 29-12-2023 ora 14.00
● Organizaţii de cercetare
● Întreprinderi cu obiect de activitate cercetare-dezvoltare
POC 1 TEAMING

TEAMING – Ghidul solicitantului „Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaţionale”

15-11-2016 ora 17.00 15-12-2023 ora 14.00
● Organizaţii de cercetare
● Întreprinderi cu obiect de activitate cercetare-dezvoltare
POC 1 RO-ECSEL

Ghidul solicitantului „Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaţionale”

09-11-2016 ora 17.00 29-12-2023 ora 14.00
● Organizaţii de cercetare
● Întreprinderi cu obiect de activitate cercetare-dezvoltare
POC 1 FINALIST – IMM

Ghidul solicitantului „Condiții specifice de accesare a fondurilor”

 

 

09-11-2019 ora 17.00 29-12-2023 ora 14.00
  • Organizaţii de cercetare
  • Întreprinderi cu obiect de activitate cercetare-dezvoltare
POCU 6 Dezvoltarea serviciilor de educatie anteprescolară

Ghidul solicitantului  „Dezvoltarea serviciilor de educație anteprescolară” 

Ordinul pentru aprobarea Ghidului

08-07-2019 ora .00 09-09-2019 ora .00
● Instituții de învățământ (ISCED 0) acreditate, publice și private, din rețeaua școlară Națională;
● Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere școlară și servicii alternative, publici și privați;
● Parteneri sociali din învățământul preuniversitar (ex. organizații sindicale);
● Institutii de cult si asociatii religioase;
● Instituții/agenții guvernamentale cu atribuții în domeniul incluziunii sociale;
● APL cu atribuții în domeniul educației de nivel preuniversitar;
● ONG.