Anunturi AMPOCU

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul „Romania profesională – Întreprinderi competitive”, finanțat din POCU – Axa prioritara 3 Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.8.: Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.

 

Scopul apelului este creșterea numărului de angajați angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei Naționale de Competitivitate/domeniilor de specializare inteligentă conform Strategia Națională pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare.

 

Proiectele vor fi implementate în regiunile mai puțin dezvoltate: Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia.

 

Apelul are o alocare de 13,65 milioane euro (fonduri europene + contribuție națională), din care 500.000 euro pentru ITI Delta Dunării.

 

Proiectele pot fi depuse începând cu data de 17 iulie, ora 16.00

 

Documente:

Ghidul solicitantului „România profesională – Întreprinderi competitive”