Anunturi AMPOCU

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capitalul Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerul Fondurilor Europene a prelungit până la data de 30 august 2019, ora 16.00, perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului „Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor în domeniului situațiilor de urgență”, axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific: 4.8.: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical.

Ordin 1414 din 7 august 2019 privind modificarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice ,,Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor în domeniului situațiilor de urgență”, aferent POCU 2014 – 2020