Ministerul Fondurilor Europene, prin Punctul Național de Contact pentru Romi, invită reprezentanții autorităților publice, ONG-urilor, comunităților de romi și membrii comunității rome să se înscrie în calitate de grup țintă al proiectului „Platforma Națională de Bune Practici pentru Romi”, co-finanțat prin grantul JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8727, de către Comisia Europeană, Direcția Generală Justiție și Consumatori.
În cadrul a două serii de ateliere tematice, participanții selectați vor beneficia de informații cu privire la modele eficiente de abordare a celor patru domenii de acțiune aferente „Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome 2015-2020 (educație, sănătate, locuire și ocuparea forței de muncă)”. Astfel, pe baza experienței proprii, participanții vor expune cazurile întâlnite în comunitățile din care provin. Acestea vor sta la baza elaborării și promovării unor studii de caz de practici pozitive sau eșuate, care vor fundamenta viitoarele politici și programe în domeniul incluziunii sociale a cetățenilor români aparținând minorității rome.
Atelierele vor reprezenta modalități de a înființa canale de comunicare și cooperare între autoritățile publice locale și cele naționale, organizații non-guvernamentale și comunități de romi în cele 8 regiuni de dezvoltare ale României. În completarea atelierelor, participanții vor utiliza o platformă on-line de comunicare.
Fiecare atelier va avea o durată de 8 ore. Conform deciziei de finanțare, la fiecare atelier vor participa 20 de persoane din respectiva regiune de dezvoltare. Participanții selectați vor participa la ambele serii de ateliere. Prima serie de ateliere se va desfășura în lunile februarie și martie 2020, iar a doua serie în lunile iunie și iulie 2020. Atelierele se vor desfășura în cele 8 regiuni de dezvoltare din România, în următoarele municipii:
• Piatra-Neamț pentru regiunea de dezvoltare Nord-Est;
• Brăila pentru regiunea de dezvoltare Sud-Est;
• Târgoviște pentru regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia;
• Craiova pentru regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia;
• Timișoara pentru regiunea de dezvoltare Vest;
• Cluj-Napoca regiunea de dezvoltare Nord-Vest;
• Alba Iulia pentru regiunea de dezvoltare Centru;
• București pentru regiunea de dezvoltare București-Ilfov.

Transportul participanților (cu trenul sau autoturismul propriu) va fi decontat, cu excepția participanților cu reședința în localitățile în care se vor desfășura atelierele.
Persoanele interesate să participe la activitățile proiectului sunt rugate să completeze formularul de înscriere până la 17 februarie 2020, ora 13.00. Completarea formularului se va face online prin accesarea următorului link.

Selecția persoanelor se va efectua în baza metodologiei de selecție, anexată acestui anunț. Rezultatele selecției vor fi făcute publice.

Persoane de contact:
Sia SĂRARU / 0745.088.484/ sia.sararu@fonduri-ue.ro
Diana Elena DRAGOMIR / 0731.747.473/ diana.dragomir@fonduri-ue.ro