Anunturi angajare

Anunț privind ocuparea prin concurs de recrutare a unei funcții publice de execuție vacantă de expert, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcției coordonare SMIS și IT.

Rezultat selecție dosare

Anunț amânare concurs

Anunț probe eliminatorii.

Rezultate probe eliminatorii

Rezultate probă scrisă