Anunturi angajare

Anunț privind ocuparea prin concurs de recrutare a postului vacant de șef serviciu la Serviciul monitorizare proiecte transport, Direcția monitorizare proiecte, Direcția generală programe europene infrastructură mare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene

Anunț amânare concurs

Rezultat selecție dosare

Rezultat soluționare contestații selecția dosarelor

Rezultat probă scrisă

Rezultat interviu

Rezultatul final