Anunturi angajare

Anunț privind ocuparea prin concurs de recrutare a postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior  la Serviciul coordonare sistem,  Direcția coordonare sistem și monitorizare, Direcţia generală programare şi coordonare sistem

Rezultat selecție dosare

Anunț amânare concurs

Rezultat probă scrisă

Rezultat interviu

Rezultat final