Anunturi angajare

Anunț privind ocuparea prin concurs de recrutare a postului consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul comunicare instrumente structurale, Direcția de comunicare, din cadrul Ministerului Fondurilor Europene

Anunț amânare concurs

Rezultat selecție dosare

Rezultat contestație selecție dosare

Rezultat probă scrisă

Rezultate finale