Anunturi angajare

Anunț privind ocuparea prin concurs de promovare a postului vacant de Director executiv adjunct, gradul II – Organismul intermediar regional pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane – Regiunea Vest, unitate cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Fondurilor Europene

Rezultate selecție dosare

Rezultate probă scrisă

Rezultate interviu

Rezultate finale