Anunturi proiecte

Anunț de începere proiect – „Continuarea întăririi capacității Punctului Național de Contact pentru Romi – Etapa 2”, cod MySMIS 2014+ – 130368