Anunturi AMPOIM

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastrucură Mare prelungeste până la data de 31 decembrie perioada de depunere a proiectelor pentru două apeluri care susțin producția de energie din resurse regenerabile și reducerea consumului de energie electrică.

Apeluri sunt:

– „Sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere energie electrică şi/sau termică din biomasă/biogaz şi energie geotermală”

Ghidul solicitantului este disponibil aici.

 

– „Implementarea distribuţiei inteligente într-o zonă omogenă de consumatori casnici de energie electrică”

Ghidul solicitantului este disponibil aici.