Anunturi AM-uri

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediara cu cererea de finanțare aprobata în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte:

· POCU/519/1/1/Cresterea ocuparii tinerilor NEETs someri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est si Sud Muntenia)

Începând cu data de 15.04.2019 solicitantii vor fi informati, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS 2014+”.

POCU 519_ Lista intermediara a proiectelor aprobate dupa ETF

POCU 519_Lista intermediara a proiectelor aprobate_129203

Modalitatea_privind_depunerea_unei_contestatii_POCU