Anunturi AMPOCU

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare respinse după soluționarea contestațiilor aferente etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/462/4/15/Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale în comunitate – Regiuni mai puțin dezvoltate”.