Anunturi AMPOCU

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publica corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Conditii Specifice „STAGII DE PRACTICA PENTRU ELEVI”, aferent AP 6/PI 10.iv/OS 6.14. Corrigendum-ul vizeaza clarificarea cadrului de furnizare a serviciilor de consiliere si orientare din invatamantul preuniversitar, precum si clarificari privind acreditarile solicitate la depunerea cererii de finantare.

Ordin 1237 din 2 iulie 2019 – Corriggendum
Anexa 3_Criterii conformitate admin si eligibilitate
Anexa 4_Grila de evaluare si selectie tehnică și financiară
Anexa 6