Anunturi AMPOCU

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelurile competitive „Dezvoltarea serviciilor de educație anteprescolară”, aferente Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectivul specific: 6.2. Creșterea participării la învățământul anteprescolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural.

Scopul: finanțarea dezvoltării serviciilor de educație antepreșcolară în vederea implementării la nivel național a măsurilor destinate creșterii ratelor de participare la educație antepreșcolară a copiilor.

Proiectele vor putea fi depuse în sistemul informatic MySMIS în perioada 20 iunie – 20 august 2019.

Alocarea bugetară POCU pentru apelurile competitive este de 168.099.309,19 euro (contribuția UE și contribuție națională), din care:

  • 149.134.805,66 euro euro (contribuția UE și contribuție națională) reprezintă alocarea pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia);
  • 18.964.503,54 euro (contribuția UE și contribuție națională) reprezintă alocarea pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov).

Ghidul solicitantului  „Dezvoltarea serviciilor de educație anteprescolară” 

Ordinul pentru aprobarea Ghidului