Anunturi AMPOCU

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul non-competitiv „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural”.

Proiectele finanțate vor asigura subvenționarea locurilor de muncă: acordarea subvențiilor angajatorilor care angajează persoane din grupul țintă, precum și stimularea mobilității forței de muncă – acordarea primelor de activare, a primelor de mobilitate, instalare sau încadrare.

Proiectele pot fi depuse în sistemul informatic MySMIS începând cu data de 19 aprilie 2019, ora 16:00 până în data de 20 mai 2019, ora 16:00.

Alocarea este este de 70.000.000 euro (contribuție UE și contribuție națională), din care:

  • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), suma totală disponibilă este de 62.094.741,42 euro (contribuție UE și contribuție națională)
  • pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 7.905.258,59 euro (contribuție UE și contribuție națională).

Apelul este lansat în cadrul Axei Prioritare 3 – Locuri de muncă pentru toți, obiective specifice:

  • 1. Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație;
  • 2.: Creșterea ocupării cetățenilor români aparținând minorităţii roma;
  • 3.: Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență.

Documente:

Ghidul solicitantului „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural”

Anexa 1 – Grila de conformitate și eligibilitate

Anexa 2 – Criterii de evaluare și selecție

Ordinul de aprobare a Ghidului