Anunturi AMPOCU

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul non-competitiv „Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor în domeniul situațiilor de urgență”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020,  Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul Specific 4.8  Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical.

 

Alocarea bugetara POCU este de 7,5 mil. euro (fonduri europene + contribuție națională).

 

Proiectele vor putea fi depuse în sistemul informatic MySMIS în perioada 12 iunie – 12 august 2019.

 

Ghidul solicitantului „Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor în domeniul situațiilor de urgență”