Anunturi AMPOCU

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capitalul Uman publică corrigendum-ul la Ghidul solicitantului condiții specifice pentru depunerea în Sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de Grupurile de Acțiune Locale (GAL) în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) – Etapa a III-a a mecanismului DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității), aprobat prin Ordinul 2488/ 28/11/2019

 

Modificările vizează:

• introducerea categoriei de solicitant/ partener eligibil „Unităţi şcolare și Inspectorate Școlare Județene” în cadrul secțiunii „Tipuri de solicitanți/ parteneri eligibili”;
• completarea secțiunii „Valoarea maximă a proiectului, rata de cofinanțare” cu precizarea valorii minime a asistenței financiare nerambursabile la nivel de proiect prin raportarea la cursul onforeuro aferent lunii lansării apelului;
• introducerea baremelor standard pentru costurile unitare aferente cursurilor de calificare în secțiunea „Eligibilitatea cheltuielilor”.