Anunturi AMPOC

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (AM POC) și Organismul Intermediar pentru Cercetare din cadrul Ministerului Educației și Cercetarii anunță modificarea „Ghidului aferent Acțiunii 1.1.2 Dezvoltarea unor rețele de centre CD coordonate la nivel național și racordate la rețele europene și internaționale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale. Tip Proiect: Dezvoltarea RoEduNet”, prin Ordinul nr. 2500/2 decembrie 2019.

 

Modificările clarifică aspecte privind indicatorii de proiect.