Etapele atragerii banilor europeni

Înainte de lansarea apelurilor de proiecte, Autoritățile de Management lansează în consultare publică ghidurile. În timpul consultării publice, actorii interesați pot transmite propuneri și sugestii pe marginea acestor documente, la adresele de e-mail indicate în anunuțul de lansare a consultării publice.