Etapele atragerii banilor europeni

După consultarea publică, Autoritatea de Management publică ghidul și anunță perioada în care va fi deschis apelul de proiecte. În acest interval de timp, solicitanții vor putea depune proiectele în sistemul informatic MySMIS2014.