Etapele atragerii banilor europeni

Proiectele depuse sunt evaluate de Autoritățile de Management și de Organismele Intermediare aflate în subordinea acestora. Evaluatorii pot solicita clarificări celor care au depus proiecte. Comunicarea dintre evaluatori și solicitanți se desfășoară prin intermediul sistemului informatic MySMIS, în termenele stabilite prin ghidul solicitantului.