Investii de impact

  • Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţele Cluj şi Sălaj în perioada 2014-2020, implementat de Compania de Apă Someş, 421 mil. euro;
  • Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020, implementat de Aquatim; 214 mil. euro;
  • Dezvoltări ale SNT în zona de Nord-Est a României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităților de transport spre Republica Moldova- 2018, implementat de Transgaz, 181 mil. euro;
  • Modernizare ecluze. Echipamente și instalații – Faza 2, implementat de Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile, 116 mil. euro;
  • Varianta de ocolire Târgu Mureș, implementat de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, 92 mil. euro;
  • „Concept modern integrat pentru managementul situațiilor de urgență – VIZIUNE 2020 – I”, implementat de IGSU; 47 mil. euro.