Etapele atragerii banilor europeni

Regulamentele europene care guvernează utilizarea fondurilor UE în actuala perioadă de programare au fost publicate la sfârșitul anului 2013. Acestea sunt disponibile aici.