Comunicate de presă

Ministrul Fondurilor Europene,  Dna. Roxana Mînzatu, a semnat acordul pentru programul „Mediu, adaptare la schimbările climatice şi ecosisteme”, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021.

 

Cu un buget de 23.529.412 euro, acesta este implementat de Ministerul Mediului, în parteneriat cu Agenția Norvegiană de Mediu și va susține proiecte ce vor contribui la îmbunătăţirea stării mediului înconjurător în ecosisteme şi la reducerea efectelor poluării şi a altor activităţi umane.

 

Activitățile finanțate se referă la:

 • îmbunătăţirea stării unor ecosisteme, prin restaurarea mlaştinilor

Valoare apel – 3,5 milioane euro;

 

 • îmbunătăţirea capacităţii de management şi a abordării riscurilor generate de substanţele periculoase, prin reducerea contaminării istorice cu substanţe periculoase în situri şi depozite de deșeuri

Valoare apel – 5 milioane euro;

 

 • creşterea capacităţii autorităţilor locale de a reduce emisiile şi de a asigura o mai bună adaptare la schimbările climatice, prin susţinerea acestora în dezvoltarea şi implementarea unor planuri de adaptare la schimbările climatice

Schemă de granturi mici pentru dezvoltarea planurilor – 1 milion euro

Valoare apel pentru implementarea planurilor – 7,45 milioane euro;

 

 • îmbunătăţirea conținutului de informaţii geografice pentru factorii de decizie, în vederea implementării şi dezvoltării politicilor de mediu, prin producerea unui model digital pentru o suprafaţă de 50 km², precum și dezvoltarea profesională a 100 experţi din instituţii cu atribuţii de mediu şi îmbunătăţirea accesului publicului larg la informaţii geografice, prin internet;

Proiect predefinit cu un buget de 5 milioane euro (continuarea proiectelor din perioadele de programare anterioare);

 

 • Consolidarea relaţiilor bilaterale între entităţi din România şi din Norvegia, Islanda şi Liechtenstein (vizite de studiu, workshop-uri, reuniuni tehnice)

Valoare –  150 mii euro.

 

Solicitanţi de finanţare eligibili sunt instituţii/autorităţi publice locale şi municipalităţi, instituţii de cercetare în domeniul mediului și ONG-uri.

 

 

 

Informații de context:

Semnarea acordului pentru programul de mediu marchează finalul perioadei de programare pentru Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.

România este prima țară beneficiară care a finalizat procesul de negociere în anul 2016, prima țară care a finalizat procesul de programare în 2019, în prezent având în derulare alte 12 programe.

 

Situația granturilor SEE și Norvegiene, în prezent:

 • 437,62 mil. euro – buget disponibil pentru apeluri de proiecte/proiecte predefinite;
 • 270,37 mil. euro (61,7%) – buget apeluri lansate/proiecte predefinite semnate în perioada 2017-2019;
 • 59,47 mil. euro (14%) – plăți efectuate în cadrul programelor 2017-2019;
 • 80,5 mil. euro, valoarea apelurilor mari deschise, în următoarele domenii:
  • Proiecte Colaborative de Cercetare – 24,6 mil. euro;
  • Mobilitate în învățământul universitar – 1 mil. euro;
  • Restaurare/revitalizare monumente istorice – 16 mil. euro;
  • Dezvoltare locală – 10 mil. euro;
  • Creșterea incluziunii și abilitarea romilor – 16 mil. euro;
  • Îmbunătățirea Eficienței Energetice – 12,9 mil. euro;

 

Acestora li se adaugă apelurile bilaterale deschise care ajută la identificarea de parteneri din țările donatoare pentru viitoarele proiecte. Buget  – 365.000 euro, defalcat astfel:

 • Cercetare – 90.000 euro;
 • Educație – 50.000 euro;
 • Energie – 100.000 euro;
 • Dezvoltare locală – 50.000 euro;
 • Cetățenie activă – 75.000 euro.

 

Pentru informații suplimentare, accesați pagina oficială de FB Granturi SEE & Norvegiene  și website-ul https://www.eeagrants.ro/.

 

Ministerul Fondurilor Europene este coordonator pentru finanțările SEE și  Norvegiene, potrivit HG nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea MFE.