• Notă privind anularea achiziției directe având ca obiect: „Achiziționarea de expertiză pentru realizarea evaluării inițiale a mecanismelor DCSMISIT în vederea realizării premiselor dezvoltării și implementării Sistemului de Management al Securității Informației prin intermediul alinierii la standardele ISO 27001, ISO 27002, precum și la cadrul de referință COBIT”.
      • Achiziție Directă: „Achiziționarea de expertiză pentru realizarea evaluării inițiale a mecanismelor DCSMISIT în vederea realizării premiselor dezvoltării și implementării Sistemului de Management al Securității Informației prin intermediul alinierii la standardele ISO 27001, ISO 27002, precum și la cadrul de referință COBIT”: Răspuns Clarificări Consolidat  – Referitor la achiziția directă menționată mai sus, operatorii economici interesați au transmis solicitări de clarificări privind documentația de atribuire învederată, iar Autoritatea Contractantă prezintă răspunsurile în documentul anexat.