Intrebari despre fonduri

Programarea reprezintă procesul de organizare, de luare a deciziilor și de alocare a resurselor financiare, care vizează punerea în aplicare, pe o bază multianuală, a acțiunii comune a Uniunii și a Statelor Membre pentru realizarea obiectivelor strategiei Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

Sistemul bugetar al UE are o componentă de planificare denumită cadrul financiar multianual (CFM), care determină cât de mult ar putea folosi UE în fiecare an, în total și pentru diferite domenii de activitate. CFM-urile recente au acoperit, de obicei, o perioadă de 7 ani.

Astfel, perioada de programare reprezintă intervalul de timp pentru care este planificată și alocarea fondurilor europene pentru statele membre UE. Actuala perioadă de programare este 2014-2020, însă perioada de implementare a proiectelor și, implicit, perioada de absorbție a fondurilor europene pentru România și celelalte State Membre se întinde până la sfârșitul anului 2023.