Comunicate de presă

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), lansează ghidul solicitantului și apelul pentru proiecte noi de investiții pentru decontaminarea şi ecologizarea siturilor poluate istoric, inclusiv refacerea ecosistemelor naturale şi asigurarea calităţii solului.

Acestea vor putea fi depuse, începând de astăzi, prin sistemul informatic MySMIS 2014.

Apelul se adresează autorităţilor și instituțiilor publice care au în proprietate sau cărora le-au fost puse la dispoziţia de către proprietar, printr-un act juridic, situri contaminate istoric.

Ce activități pot primi finanțare:

  • Activităţi specifice de reabilitare şi ecologizare a siturilor contaminate istoric (eliberare suprafaţă contaminată şi decontaminare a solului, inclusiv a apei freatice afectate, dacă este cazul), cu accent pe bio-decontaminare;
  • Eliminarea/ reducerea contaminării solului, a apei, pentru a aduce terenul la starea iniţială;
  • Activităţi specifice de închidere/ecologizare/reabilitare/conservare a zonelor miniere, în vederea reabilitării şi ecologizării terenurilor contaminate, inclusiv activitățile de eliminare/depozitare conformă a materialelor rezultate din implementarea acestor activităţi;
  • Activități de refacere a ecosistemelor naturale pe suprafața depoluată;
  • Asistență din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor;
  • Elaborarea aplicație de finanțare, inclusiv documente suport;
  • Elaborarea documentației de atribuire pentru contractele de servicii, lucrări și furnizare echipamente.

Bugetul alocat apelului de proiecte este de 5.716.409 euro.

Apelul este necompetitiv, cu depunere continuă. Termen, 31.12.2020.

Proiectele vor fi finanțate prin Axa prioritară 4. Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul Specific 4.3. Reducerea suprafețelor poluate istoric.